27 juni, de dag van de eerste staking

Staking, staking, staking, wie voor het onderwijs werkt kan er niet meer omheen: leraren uit het primair onderwijs gaan op 27 juni staken.

 

Waarom?

De actiegroep ‘PO in actie’ heeft 30.000 basisschooldocenten achter zich verzameld en wil met een één-uur-durende zogenaamde prikactie aandacht vragen voor de arbeidsomstandigheden die volgens de onderwijsbonden onder de naam PO-front; AOb; CNV-onderwijs, FvOv, AVS en de PO-Raad ondermaats zouden zijn. Het PO-front richt zich vooral op het salaris dat ten opzichte van het salaris van leraren uit het voortgezet onderwijs te laag zou zijn en de hoge werkdruk. Daarbij is de korting van circa 200 miljoen op de onderwijsbegroting de druppel die de emmer doet overstromen. Hierbij streeft het PO-front naar een situatie waarbij het salaris gelijk wordt getrokken met het VO en de laagste schaal in het primair onderwijs wordt afgeschaft, de administratieve last minder wordt en er meer onderwijsassistenten worden aangesteld.

Staking….en nu?

We kunnen ons natuurlijk in een lange en felle discussie storten waarin we deze staking wel of niet veroordelen. Echter duiken we in een ander interessant gegeven: de wet-en-regelgeving die hier aan te pas komt en de administratieve taken die dit wel of niet met zich meebrengt. Ook met het oog op eventuele vervolgstakingen kan het geen kwaad om te weten hoe je hier als school(bestuur) mee om moet gaan.

Ten eerste dienen de personeelsleden die besluiten te staken dit schriftelijk aan te geven bij de directie. Hieruit ontstaat een lijst die bepaalt of de lessen doorgaan en hoeveel vervangers er voor de opvang van de kinderen moeten worden geregeld. Voor deze vervanging mogen geen uitzendkrachten worden ingezet aangezien er volgens het onderkruipersverbod geen uitzendkrachten mogen werken bij een organisatie waar gestaakt wordt (artikel 10 van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs).

Ten tweede stelt het bestuur een stakingsteam samen die tenminste bestaat uit een locatieleider en een (G)MR-lid en wanneer mogelijk een verantwoordelijke voor de opvang van de kinderen. Bij calamiteiten en problemen overlegt dit team en besluit hoe er gehandeld moet worden.

Er bestaat ook een informatieplicht ten behoeve van de ouders. Wanneer duidelijk is of lessen door kunnen gaan en of er opvang geregeld kan worden, dienen de ouders hierover ingelicht te worden.

Korting op het salaris?

Als gevolg van de staking kan de werkgever besluiten om de stakende werknemer te korten op salaris. Staking valt namelijk onder artikel 11.2, lid 6 van de cao PO en artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen stellen dat een werknemer geen salaris ontvangt voor de tijd waarin hij zijn werkzaamheden opzettelijk niet verricht. De Wet op het primair onderwijs luidt daarentegen wel dat de bekostiging moet worden besteed aan goed onderwijs. Het doorbetalen van loon voor stakende leraren zou daarmee uit de stakingskas van de staking-steunende vakbonden moeten komen. Het is wenselijk dat leraren voorafgaand aan de actie worden geïnformeerd over het wel of niet korten van het salaris.

Lesdagen die ten gevolge van de staking zijn komen te vervallen kunnen op een voor het personeel vrije dag worden vervangen. Personeel dat niet of minder uren heeft gestaakt kan hierbij worden gecompenseerd in verlofuren of salaris. Personeel dat wel heeft gestaakt heeft dan geen recht op compensatie.

Voor de besturen die besluiten om het personeel te korten op het salaris heeft Preadyz op 27 juni een proces in de Selfservice klaar staan. Via de bijbehorende ‘tegel’ kan de stakende werknemer worden geselecteerd. Deze werknemer zal dan voor het betreffende uur gekort worden op zijn of haar salaris.